WinMentor Enetrprise – solutie ERP pe baza de date Oracle 10g


WinMentor Enetrprise

Suita ERP WinMENTOR ENTERPRISE®, cunoscută pe piaţa de software ca WME, este un pachet de aplicaţii care beneficiază de experienţa de peste 25 ani a unui colectiv care a oferit pieţei de profil din România un produs preferat de peste 45.000 de utilizatori: pachetul de aplicaţii de gestiune WinMENTOR.

Prin completa rescriere a acestuia din urmă, în anul 2008 a rezultat o suită de tip ERP ajunsă la maturitate, destinată să completeze gama de produse software a unui producător recunoscut pentru prezenţa sa activă în piaţă și pentru eficacitatea în implementarea tuturor noutăţilor în produsele sale.

Tehnologia aleasă pentru gestionarea bazei de date este furnizată de ORACLE. Utilizarea celui mai puternic motor de baze de date dezvoltat vreodată conferă suitei WME siguranţă, fiabilitate, scalabilitate și viteză.

Versiunile în engleză, maghiară şi italiană permit folosirea aplicaţiei și de către utilizatori nevorbitori de limba română. Utilizatorii versiunii în limba română pot opta, la afișarea listei, pentru încărcarea configurărilor într-una din aceste 3 limbi, printr-un simplu click.

WME este singurul program informatic de gestiune din România care generează înregistrări contabile automate în mai multe planuri de conturi simultan, pe măsura introducerii documentelor primare, astfel încât informaţia contabilă atât de necesară deciziilor manageriale devine accesibilă instantaneu, sincronizată perfect cu situaţiile analitice. Modificările setărilor de contabilizare au efect imediat prin refacerea automată a înregistrărilor la prima situaţie contabilă generată.

Verificarea îndeplinirii corelaţiilor între situaţiile analitice și cele sintetice se poate automatiza și configura după necesităţi.

La închiderea unei luni, balanţa contabilă se constituie ca etalon. Dacă ulterior salvării etalonului apar diferenţe între balanţa salvată și cea curentă, motorul contabil semnalează diferenţele la nivel de document.

WME permite evidenţa şi operarea unui număr nelimitat de firme. Pentru organizaţiile de tip holding, permite utilizarea de nomenclatoare comune tuturor firmelor ce compun holdingul, creând avantajul gestionării obligaţiilor de plată ale clienţilor la nivel de holding. Pentru situaţia în care firmele care compun holdingul sunt firme separate în WME, programul permite obţinerea unei balanţe cumulate.

Firmele pot fi organizate pe subunităţi distincte. Lucrul pe subunităţi permite „izolarea” completă a unei subunităţi în cadrul firmei. Orice raport poate fi executat pe fiecare subunitate în parte, inclusiv balanţa contabilă. Pentru analiza întregii firme, rapoartele pot fi executate cumulat, incluzând operaţiile tuturor subunităţilor. Utilizatorilor li se poate limita dreptul de acces la anumite subunităţi, iar cei care au drepturi speciale pot vedea tot ansamblul, indiferent de subunitate.

Interfaţa prietenoasă și intuitivă permite utilizatorilor să personalizeze aspectul și funcţionarea aplicaţiei într-o multitudine de aspecte: culori, fonturi, tabele cu coloane configurabile, redimensionarea machetelor, ascunderea controalelor neutilizate sau interzise de pe machete, mecanisme de tip wizzard pentru accelerarea operării, căutare rapidă a opţiunilor din meniu, Active Board pentru definirea de butoane de acces rapid la opţiuni de meniu / executabile / link-uri de acces pe internet, navigator multitraseu pentru a identifica în orice moment intrările în stoc, livrările, comenzile, contractele, plăţile sau încasările legate de orice document.

Sistemul de securitate permite restricţionarea accesului la fiecare opţiune din aplicaţie în ceea ce privește vizualizarea, adăugarea, editarea, ștergerea înregistrărilor. Monitorizarea la cerere a acţiunilor pentru grupele de utilizatori oferă trasabilitate în gestionarea documentelor.

Sistemul de comunicare intern permite trasmiterea de mesaje între utilizatori precum și lansarea de task-uri de efectuat pentru executanţi.

WME execută automat liste după un orar prestabilit, efectuează automat salvări de date după orar, lansează alerte pentru persoanele interesate de evenimente petrecute în baza de date sau de diverse situaţii apărute în timpul exploatării.

Modulul Expert integrat în aplicaţie oferă posibilitatea analizei activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile.

Contabilitate

Contarea automată a tuturor documentelor introduse.
Evidenţa automată a cheltuielilor înregistrate în avans.
Evidenţa contabilă a proiectelor europene prin conturi de furnizori speciale.
Generare declaraţii 300, 390 şi 394, respectiv situaţii financiare, rapoarte contabile obligatorii.
Verificare conform cu bazele de date ANAF a codurilor fiscale din România, intracomunitare și a partenerilor aflaţi sau nu în sistemul TVA la încasare.
Fixare balanţă etalon la o lună considerată încheiată, pentru a surprinde modificări accidentale ale situaţiilor deja raportate.
Balanţa contabilă separată pe subunităţi, după caz.
Balanţa – an contabil, în funcţie de luna de început an contabil, diferită de ianuarie, utilă firmelor care fac raportări și în alte sisteme contabile.
Evidenţa și gestionarea mai multor firme care formează un holding.
Firme asociate în participaţiune.

Gestiune stocuri

Evidenţa cantitativ valorică a stocurilor.
Evidenţa global valorică a stocurilor – calcul automat al coeficientului de diferenţe de preţ.
Posibilitatea de utilizare a diferitelor metode de gestiune: FIFO, LIFO, IDS, PMP, valoric.
Unităţi de măsură multiple, cu transformare automată a cantităţii și preţului pe baza parităţilor specificate.
Posibilitatea de evidenţă a stocurilor pe unităţi de măsură de ambalare / stocare.
Caracteristicile unui articol pot fi evidenţiate în mod analitic și flexibil prin folosirea atributelor.
Mecanisme de obţinere a cantităţilor prin calcul cu dimensiuni pe 3 niveluri, pentru fiecare comandă sau intrare în parte, cu exploatarea ulterioară în producţie și livrări.
Opţiune de blocare a anumitor stocuri la vânzare în cazul în care acestea nu îndeplinesc anumite criterii (ex: termen expirat, fără autorizaţie).
Controlul livrărilor prin evidenţa coletelor și repartizarea lor pe mijloace de transport proprii.
Evidenţa stocurilor pe serii, termene de garanţie și date de expirare.
Posibilitatea definirii mai multor liste de preţuri și folosirea acestora în funcţie de criterii comerciale, cu aplicarea automată de preţurilor promoţionale.
Posibilitatea definirii de articole echivalente și posibilitatea folosirii acestora pe documente.
Existenţa unui sistem complex de discounturi pentru fiecare subunitate în parte.

Clienţi şi furnizori

Definirea partenerului o singură dată, indiferent dacă este client sau furnizor, cu diferenţiere în funcţie de documentul în care acesta este utilizat.
Controlul clienţilor datornici prin blocarea vânzării, în funcţie de criterii multiple.
Posibilitatea atașării mai multor sedii aceluiași partener, cu vizualizarea situaţiilor pe fiecare dintre acestea.
Înregistrarea de persoane de contact, delegaţi, bănci pentru fiecare partener în parte.
Termene de plată/procent discount setate ca implicite la nivel de partener.
Credite acordate clienţilor la vânzare, cu semnalarea depășirii plafoanelor.
Consultarea în orice moment a fișelor de clienţi și furnizori în lei sau valută.
Consultarea în orice moment a clienţilor datornici, respectiv a furnizorilor neachitaţi.
Regularizarea automată strictă a soldurilor în valută în conformitate cu legislaţia actuală.

Trezorerie

Evidenţa operaţiunilor de trezorerie în lei și valută cu regularizarea automatăa soldurilor în valută.
Controlul liniilor de credit.
Evidenţa efectelor de plătit/de încasat.
Sertarul cu cecuri și bilete la ordin pentru evidenţa fără contabilizare a acestor promisiuni de plată/încasare.
Gestionează avansurile de trezorerie și justificarea sumelor acordate.
Compensări manuale și compensări automate generate după criterii diverse.
Posibilitatea stingerii soldurilor nesemnificative de parteneri.
Actualizare automată curs BNR pentru toate monedele.

Acest modul pune la dispoziţia utilizatorilor toate uneltele necesare luării deciziilor în departamentul comercial.

Se ţine o evidenţă strictă a tuturor condiţiilor negociate prin Contractele comerciale încheiate cu clienţii și furnizorii (target-uri pe volum, termen plată și cantitate, articole cadou, majorări de.
Evidenţa promoţiilor la achiziţie sau la vânzare este utilă pentru gestionarea campaniilor promoţionale, atât în ceea ce privește achiziţiile, cât și livrările. Promoţiile se pot defini pe intervale de valabilitate, pe articole individuale, pachete de articole sau articole cadou. Criteriile de acordare pot fi variate, în funcţie de cantitate minimă, valoare sau zile credit.
Special pentru zona de clienţi înregistrează cereri de ofertă care se pot transforma în oferte, comenzi de la clienţi cu posibilitatea de rezervare a stocurilor.
Contractele de tip abonament reprezintă un instrument excelent pentru societăţile care facturează în baza unor contracte cu caracter repetitiv.
Calculul discounturilor stabilite pentru îndeplinirea condiţiilor contractuale, cu generarea facturilor de discount off invoice, este posibil prin întocmirea notelor de credit clienţi.
Controlul cererilor înregistrate în sistem și al livrărilor în sine către clienţi este gestionat prin machete specializate:
pregătirea livrării cu stabilirea traseelor și urmărirea încărcării mijloacelor de transport proprii
programarea traseelor de livrare pentru activitatea de desfacere
onorarea comenzilor, în limita stocului disponibil
Certificatele de calitate se pot defini și asocia pe recepţii și se listează la livrare. Aceste certificate pot fi înregistrate și ulterior recepţiei, existând posibilitatea de alertare a celor interesaţi atunci când certificatele furnizorilor întârzie prea mult.
Dacă este necesar, modulul permite renegocierea termenelor de plată clienţi.
Pentru zona de aprovizionare, permite înregistrarea de oferte de la furnizori, comenzi către furnizori, cu posibilitatea de stabilire a nivelurilor de aprobare în ceea ce privește achiziţiile.
Contractele de leasing permit evidenţa cumpărărilor în sistem leasing. Datele completate conţin avansul, numărul de rate, dobânzile percepute, scadenţele, valoarea reziduală, penalităţile de depășire termen, respectiv generarea graficului de rate, pe baza căruia se vor genera facturile de rate.
Analiza necesarului de stoc se efectuează prin macheta Generator comenzi aprovizionare, luând în calcul stocul curent, comenzile deja întocmite către furnizori, comenzile de producţie lansate, comenzile de la clienţi sau de la diverse subunităţi.
Facilitatea Note credit furnizori permite verificarea corectitudinii facturilor de discount off invoice emise de către furnizori în conformitate cu condiţiile contractuale.
Gestiunile îşi pot echilibra stocurile prin Comenzi de la gestiuni. De asemenea, subunităţile firmei pot emite Comenzi între subunităţi.
Activitatea agenţilor poate fi controlată prin Target agenţi care poate fi evidenţiat lunar, cantitativ și valoric, pe articole, clase de articole sau pe total vânzări; o condiţie de îndeplinire a targetului poate fi numărul de clienţi înregistraţi.
Colecţia de generatoare de documente este utilizată pentru întocmirea rapidă, centralizată a documentelor, în baza unor criterii generale, în conformitate cu stocurile existente.

Tehnologie

Articolele compuse / reţetele pe un singur nivel stabilesc procesul tehnologic de producţie: secţiile producătoare, consumul de materii prime, materialele și semifabricatele, manopera, produsele reziduale, fișele de măsurători, normele specifice de aprovizionare pentru fiecare material consumat.
Proiectele complexe sunt utilizate în producţia structurată pe mai multe niveluri de execuţie, cu calculul timpului teoretic de execuţie prin diagrame Gantt.
Antecalculul preţului de producţie se face pe baza stocurilor existente și a ofertelor de la furnizori și are ca efect completarea preţului de referinţă din reţete și a preţului prestabilit lunar, din nomenclatorul de articole.

Lansare

Comenzile de la clienţi sau Dispoziţiile de producţie pe stoc declarate cu lansare și cu proiect de producţie asociat permit rezervări de materii prime, semifabricate sau produse aflate pe stoc și cereri de aprovizionare pentru materiale care nu sunt în stoc. Comenzile furnizor generate din aceste cereri vor genera stoc rezervat automat pentru comanda client respectivă.
Scenariile de lansare/ Simulare scenarii lansare grupează produsele lansate în funcţie de clase de produse, trasee de transport către beneficiari, cu evidenţa încărcării mijloacelor de transport și generează Comenzi interne.
Lansările automate în producție generează comenzi interne pentru fiecare nod al produselor multi-nivel asociate comenzilor client.
Comenzile interne reprezintă lansarea în producţie a produselor sau semifabricatelor cu reţete aferente.
Programarea fabricaţiei permite gruparea comenzilor interne deja lansate, în funcţie de diverși parametri specifici: termene de livrare, stocuri de materii prime și semifabricate existente pe stoc, încărcarea utilajelor.
Stabilirea necesarului de produs, Detalierea și Planificarea zilnică a acestuia permit înregistrarea a unui plan de producţie săptămânal de produse finite, stabilirea de reţete cu care se vor produce articolele planificate în etapa recedentă și lansarea de comenzi interne pe fiecare zi a săptămânii, asocierea de norme de aprovizionare, generarea de transferuri de aprovizionare conform normelor stabilite.

Execuție

Ieșirile în consum se generează conform reţetelor, cu posibilitatea de folosire a materialelor echivalente și – eventual – cu suplimentarea consumurilor faţă de necesarul din reţete, în caz de nevoie.
Rapoartele de producţie – manoperă evidenţiază la nivel interfazic manopera efectuată; se poate ţine evidenţa centralizat, la nivel de secţie, sau individual, pe fiecare angajat.
Intrările din producţie înregistrează obţinerea de produse, semifabricate sau produse reziduale conform comenzilor interne lansate.
Notele de rebut înregistrează distinct rebuturile rezultate în procesul de producţie.
Cântăririle permit interfaţarea cu anumite cântare pentru înregistrarea controlată a consumurilor sau a producţiei realizate.
Producţia neterminată permite calculul automat al consumurilor de materiale și manoperă care nu se reflectă în producţia obţinută.
Postcalculul se bazează pe un traseu complex de distribuire a cheltuielilor între secţii auxiliare și de producţie, materializate în final în contabilitatea de gestiune (clasa 9).
Asigurarea necesarului de materiale pentru procesul de producţie permite gestionarea necesarului de aprovizionat și alegerea celor mai avantajoase căi de aprovizionare, utilizând informaţii din oferte, promoţii, comenzi, contracte sau direct din stocul existent. Comenzile către furnizori, lansate pe baza necesarului de aprovizionat, fac automat rezervări automate ale stocurilor ce urmează să sosească pentru sursa care are nevoie de ele.
Raportarea realizării producţiei / manoperei permite generarea automată centralizată a documentelor implicate în procesul de producţie: bonuri de consum, rapoarte de manoperă, note de rebut, predări din producţie, precum și transferuri între gestiuni sau comenzi către subunităţi pentru asigurarea necesarului de consumat.
Diferenţele de preţuri producţie între preţul de înregistrare a produselor și semifabricatelor și costul efectiv de materiale și manoperă se pot înregistra în vederea echilibrării valorilor teoretice iniţiale cu valori reale din procesul de producţie.

Permite evidenţa mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar aflate în patrimoniul firmei, cu rezultate vizibile imediat în balanţa contabilă.

Evidenţa imobilizărilor în curs:
Metodele de amortizare prevăzute de lege: liniară, accelerată, degresivă.
În paralel cu amortizarea economică și cu cea fiscală, se calculează și amortizarea de grup.
Reevaluarea imobilizărilor se poate realiza fie pe valori brute (recalcularea proporţională atât a valorii brute a activului cât și a amortizării) fie pe valori nete (prezentarea activului la valoarea justă prin anularea amortizării) .
Rapoarte specifice imobilizărilor: fişa mijlocului fix, registru inventar.

Modulul EXPERT permite analiza activităţii firmei dintr-un punct de vedere diferit de cel al încadrării contabile. La bază stau centre de cost și elemente de analiză ce se utilizeazӑ prin asocierea cu noduri din proiecte de analizӑ multinivel. Structura proiectelor e stabilitӑ pe baza necesitӑţilor de detaliere și grupare a informaţiilor pentru fiecare firmă, în conformitate cu specificul activitӑţii și este definită cu ajutorul descriptorilor de analiză. Configurarea pentru analize a modulului Expert presupune generarea mӑcar a unui proiect de analiză care definește gradul de detaliere a repatizӑrilor pe elementele de venit sau cheltuialӑ cu care se va lucra.

Rezultatele prezentate conduc la creșterea calitӑţii deciziilor, pornind de la imagini sintetice la nivel de centru și terminȃnd cu imagini analitice pentru elementele componente ale centrelor.
Proiectele de analizӑ pot fi bugetate, urmӑrindu-se ȋn acest fel modul de ȋndeplinire a ţintelor propuse.
Utilizarea simplӑ a centrelor de cost permite încadrarea înregistrărilor contabile automate, în funcţie de scopul cheltuielii, așa încât orice listă contabilă ajutӑ la evidenţierea valorilor cheltuite pe centre de cost și gestiuni; alegerea centrelor de cost este automatizată prin configurare particularӑ a conturilor contabile, a gestiunilor, a articolelor de stoc, sau utilizând șabloane ce permit identificarea centrului de cost potrivit, în funcţie de combinaţii de conturi, gestiuni, articole de stoc.
Se pot defini șabloane pentru distribuţia cheltuielilor, pentru împӑrţirea proporţionalӑ a facturilor de utilitӑţi.
Expertizӑrile pot fi automatizate prin configurӑri particulare fӑcute de utilizator, iar evidenţa corectitudinii repartizӑrilor și a valorilor neexpertizate se face centralizat, la nivel de firmӑ.
Pot fi utilizate douӑ tipuri de Cash – flow, unul operaţional clasic și unul săptămânal, independent sau în combinaţie, în funcţie de nivelul de detaliere dorit.

Acest modul permite gestiunea flotei auto din cadrul firmei şi oferă posibilitatea de a analiza un vehicul ca pe un centru de cost, punând în balanţă eficienţa utilizării lui pentru transport şi cheltuielile pe care le-a ocazionat: asigurări, piese de schimb, consum de ulei, consum de carburant, întreţinere periodică, etc.

Calculul automat al consumului normat de combustibil pe baza fişelor de activitate zilnică (FAZ), precum şi importul alimentărilor de combustibil şi generarea bonurilor de consum pe fiecare maşină/şofer.
Se pot completa toate detaliile tehnice legate de mijlocul de transport şi citirea km la bord pe fiecare lună şi şofer în parte, anvelopele utilizate, precum şi autorizaţiile şi documentele necesare utilizării autovehiculelor. Mai mult decât atât, utilizatorul poate fi atenţionat în privinţa expirării autorizaţiilor.

Modulul CRM (Customer Relationship Management) gestioneaza relaţiile cu clienţii, cu lead-urile, având posibilitatea de a urmari un istoric al fiecarui client privind oportunitaţile, ofertele, comenzile, contractele, facturile, task-urile, email-urile de pe acel partener.

În cadrul campaniilor de marketing se face analiza costurilor estimate şi a celor reale prin confruntarea cu documentele de intrare, comenzi, bonuri de consum.
În cadrul oportunităţilor se pot defini toate etapele de negociere cu un anumit client, de la prezentare și până la vânzare/pierderea acelui partener. Din oportunitate în stadiul de ofertare se poate genera oferta către client, iar din stadiul de negociere se generează comanda client şi/sau contractul de tip abonament.
Planificarea activităţilor agenţilor în cadrul firmei poate fi înregistrată/verificată şi cuantificată cu ajutorul task-urilor. Modulul permite verificarea automată a disponibilităţii unui angajat la locarea lui pe un task, în funcţie de alte task-uri deschise sau nerezolvate alocate respectivului utilizator, nerezolvate precum şi numărul de ore disponibile/zi. În momentul încheierii unui task, modulul permite generarea unui deviz de servicii.
În cadrul firmei, agenţii pot fi avertizaţi prin mesaje sau email-uri dacă se apropie un termen de execuţie peste un anumit număr de zile şi li se poate urmări activitatea şi gradul de încărcare prin urmărirea task-urilor pe fiecare persoană în parte.

WME Service Auto este un modul al suitei WinMENTOR ENTERPRISE®. Acesta este integrat aplicaţiei, facilitând astfel comunicarea cu modulul de bază și gestiunea unitară a întregii activităţi.

În centrul aplicației WME Service Auto, se află macheta de înregistrare a comenzilor de service, prin care se lansează operaţiunile de reparații auto. Mașinile din flotă sunt gestionate în macheta Parc auto, oferind posibilitatea înregistrării detaliilor tehnice legate de mijlocul de transport, anvelopele utilizate, precum și alte informații necesare exploatării. Informațiile legate de comenzile de service și stadiul rezolvării lucrărilor se păstrează în istoricul parcului auto.

Facilități specifice:

definirea tarifelor pentru manoperă, a lucrărilor și a operațiilor;
înregistrarea intrărilor de la furnizori;
înregistrarea bonurilor de consum, a transferurilor;
facturare, emitere bonuri casă de marcat, înregistrare monetare;
evidența operațiunilor în lei și valută;
înregistrarea comenzilor către furnizori.
Rapoarte specifice:

Comenzi service auto;
Consum material;
Urmărire comenzi.

Este o aplicaţie distinctă, integrată, care gestioneazӑ activităţi specifice restaurantelor.

Se poate lucra direct pe firma de bază sau independent ca post de retail pe o bază de date locală, fără pericolul întreruperii conexiunii internet cu sediul central al firmei în timpul activităţii. Conectarea la baza de date principală se face doar în momentul în care se fac sincronizările de date.
Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât și în modul de lucru TouchScreen.
Se pot aranja mesele și obiectele în spaţiul restaurantului, astfel încât imaginea interfeţei să semene cu spaţiul real al încăperilor deservite.
Ospătarii deschid comenzi și emit note de plată, bonuri fiscale pentru fiecare masă; eventual, la aceeași masă, pot prelua comenzi distincte mai mulţi ospătari.
Se pot acorda discounturi, se pot stabili diferite forme de plată.
Protocolul se poate evidenţia distinct.

Este o aplicaţie distinctă ce operează în zona de front office a magazinelor.

Se pot face vânzări prin casa de marcat la posturi de lucru, fără ca acestea să fie conectate la baza de date principală.
Nu se lucrează cu stocurile, ci cu nomenclatorul de articole.
O serie de opţiuni (configurări, ştergere articole, acordare discount) sunt permise doar anumitor utilizatori cu acces privilegiat.
Posibilitate de consultare a stocurilor din baza de date.
Datele se sincronizează ulterior generării. Acest mod de lucru uşurează manipularea bazei de date.
Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât şi în modul de lucru TouchScreen.

Este o aplicaţie distinctă, integrată, ce opereazӑ în zona de back office a magazinelor.

Se pot emite facturi pentru bonurile emise în WME Retail, fiind conectat simultan atât la baza de date centralӑ cât și la baza de date locală, din magazin.
Se pot efectua plӑţi cash ale facturilor de furnizor, preluӑri de monetare de la casele de marcat, înregistrarea de recepţii direct în magazin, transferarea mărfurilor între magazine, interogarea bazelor de date în vederea analizelor de vânzări.
Operarea se poate face atât utilizând tastatura, cât și în modul de lucru TouchScreen.

WME® se interfaţează cu toate tipurile de astfel de dispozitive aflate în prezent pe piaţă.

Se pot gestiona toate situaţiile întâlnite în practică și anume:

facturi fiscale generate cu titlu informativ în baza bonului fiscal emis
facturi fiscale încasate imediat integral prin bon fiscal emis de casa de marcat
facturi fiscale încasate ulterior integral sau parţial prin bon fiscal emis de casa de marcat
Descărcarea de gestiune se realizează pe monetare.
Casele de marcat se pot lega cu o multitudine de tipuri de cântare, POS-uri, cititoare de coduri de bare.
WME® permite două moduri de lucru cu casa de marcat: online și offline
Mod Online – se utilizează când există o legătură directă între program și casa de marcat, aceasta din urmă funcţionând ca o imprimantă fiscală. Bonurile sunt adăugate și listate la casa de marcat direct din WME®. Vânzările zilnice se preiau automat la sfârșitul zilei
Mod Offline – se utilizează când nu există interacţiune directă între program și casa de marcat. În prealabil, se încarcă articolele cu preţurile de vânzare aferente în casa de marcat. Bonurile se emit manual, în acest caz
Modulul ţine evidenţa punctelor de fidelizare acordate clienţilor. Punctele sunt acordate în funcţie de valoarea vânzărilor, iar bonusul se acordă în funcţie de numărul de puncte acumulate.

Este o aplicaţie separată, integrată nativ cu WME®. Permite gestionarea unui număr nelimitat de salariaţi, începând de la datele primare, calculul salariilor și generarea declaraţiilor obligatorii.

Munca utilizatorului este ușurată prin automatizarea calculelor privind: contribuţii angajat/angajator, sporuri/reţineri, drepturi în natură, concedii medicale, concedii de odihnă.
Transmiterea salariilor către bănci se poate realiza în mod automat prin generarea fișierelor specifice agreate de fiecare bancă în parte.
Se poate ţine evidenţa zilierilor / contractelor privind veniturile profesionale.
Notele contabile automate aferente salariilor operate în acest modul se pot importa în WME®. Se preiau notele contabile atât pentru calculul salariilor cât și pentru plata acestora.
Înregistrările contabile se pot importa centralizat pe formaţii sau desfășurat pe formaţii și angajaţi, în funcţie de necesităţi și de nivelul de detaliere dorit.
Acest modul este actualizat în permanenţă pentru a ţine pasul cu schimbările atât de dinamice din legislaţia românească. Adăugând gradul ridicat de configurabilitate a listelor specifice, rezultă un instrument ideal pentru optimizarea activităţii de evidenţă a personalului și calcul al salariilor.

Este un server IIS (Internet Information Services) care reprezintă poarta de acces la baza de date WME®.

Prin intermediul acestuia se execută import/export de date la cerere cu aplicaţii externe de tip SFA(Sales Force Automation), WMS (Warehouse Management System) sau orice aplicaţie ce trebuie să comunice cu baza de date WME®.
Cererile de interogare sau de salvare a datelor se gestionează prin fișiere text cu delimitatori și sunt rezolvate pentru utilizatori conectaţi la baza de date prin sistemul de parole și utilizatori controlat de WME®.

Web-Rest-Server este un Web Service de tip REST care permite altor aplicaţii să comunice cu WinMENTOR ENTERPRISE®.

Prin intermediul funcțiilor acestui serviciu se pot accesa anumite funcţionalităţi ale aplicaţiei: adăugare articole, adăugare clienți, adăugare comenzi, adăugare ieșiri către clienți, intrări de la furnizori, tranzacții casa / banca, note contabile diverse, modificări de preț, bonuri de consum, note de predare, note de transfer, monetare, centre de cost.

De asemenea, se pot face interogări în baza de date: interogare stocuri, nomenclatoare, comenzi, încasări, facturi etc.

Modulul EDI (Electronic Data Interchange) este un modul dedicat importului de documente din alte aplicaţii, respectiv exportului de documente în anumite formate standard.

Permite export de plăţi către bănci în formatul MT103, import de plăţi efectuate, încasări prin banca sau prin POS, importul facturilor, avizelor, comenzilor, transferurilor, notelor de predare etc.
Facilitează importul de comenzi client în format XML, TecNET şi EdiNET.
Este supus particularizării, în funcţie de situaţiile apărute în practică.

Toate societăţile comerciale cotate pe o piaţă reglementată din UE sunt obligate să întocmească situaţii financiare consolidate, în conformitate cu IFRS (International Financial Reporting Standard). Pentru firmele de contabilitate care ţin evidenţa financiar-contabilă a societăţilor cu capital strain, precum și pentru majoritatea societăţilor ce sunt auditate anual, raportarea conform IFRS este o cerinţă de bază.

În WME® există posibilitatea de a genera raportările IFRS (bilanţ, cont de profit și pierderi) cu toate elementele necesare.
Corespondenţa între conturile rincipale și conturile din raportarile de tip IFRS face ca rapoartele IFRS să fie generate automat.
Se pot defini indicatorii specifici, cu posibilitatea de a crea coloane distincte pentru perioada actuală și cea precedentă: valori fără ajustări (cele din balanţa statutară), ajustări, valori cu ajustări. Valorile din conturile de amortizări imobilizare pot fi cele din amortizarea economică sau din amortizarea de grup.
Raportările se pot face lunar/trimestrial/anual.
Se pot introduce Note contabile de ajustări IFRS.
Se pot introduce înregistrări de ajustări pe parteneri și se pot importa din șabloane.
Se pot introduce regularizări de ajustare a obligaţiilor introduse pe parteneri. Aceste diferenţe rezultate sunt duse pe colana de ajustări și sunt aferente conturilor de parteneri.
Conversia în EUR se poate face folosind cursuri diferite, în funcţie de contul din balanţă sau categoria de bilanţ.
Formatul rapoartelor poate fi diferit în funcţie de modelul cerut.

WinMENTOR ENTERPRISE® cuprinde și o aplicație dedicată firmelor cu activitate de închiriere de mașini, denumită WME Rent-A-Car. Acesta este primul produs 100% românesc din această nișă și răspunde tuturor cerințelor specifice, fiind integrat cu modulul de bază WME.

În centrul aplicației WME Rent-A-Car se află macheta de înregistrare a rezervărilor necesare închirierilor auto.

Coordonarea activităților zilnice se face utilizând un dashboard operațional, ce conţine: total mașini active în gestiune, mașini închiriate, disponibile, nereturnate, out of service, în ciclul de vânzare, transferate la alte gestiuni, transferate de la alte gestiuni, procent de închiriere, transferuri așteptate, mentenanță în curând, mentenanță depășită, planificare pentru mentenanță, rezervări confirmate, rezervări neconfirmate, rezervări nefacturate, rezervări neînchise, preluări în data de analiză, predări în data de analiză.

Pentru eșalonul de conducere este disponibil un dashboard decizional, unde se pot urmări – pe lângă informații operaționale – și următoarele: venituri așteptate, venituri acumulate, sume încasate, sume restante.

Analizele prin diagrame Gantt furnizeaza imagini intuitive despre desfășurarea activității de închiriere după criterii diverse. Tipul de rezervare – customer, abonament, courtesy, shuttle, transfer, uz intern, reparații – este evidențiat prin culori.

Modulul de listare este complet și permite interogarea bazei de date prin rapoarte configurabile 100% de către utilizator. Orice raport poate fi analizat prin filtrare după informațiile dorite de utilizator, poate fi listat sau exportat în diverse formate standard (XLSX, PDF, HTML).

Aplicația este disponibilă în limbile română și în engleză.

Este un modul separat, integrat, care permite transmiterea comenzilor de la clienţi online prin intermediul unui browser web direct în baza de date WME®.

Fiecare client care va avea acces la acest modul trebuie autorizat în prealabil în WME®.
Comenzile introduse sunt confirmate de utilizatori WME®. În cadrul aplicaţiei, utilizatorul poate consulta starea comenzilor pe care le-a emis, acestea actualizându-se automat pe măsura facturării.

Modulul permite ca de pe un browser web să se înregistreze și consulte oferte şi comenzi, să se verifice solduri parteneri şi să se genereze încasări de către agenţi.

WME Analytics este un modul din cadrul suitei de aplicații ERP WinMENTOR ENTERPRISE®.

Bazat pe platforma Qlik®, beneficiază de întreaga performanţă a motorului de indexare asociativă a datelor QIX, tehnologie brevetată de Qlik, aflată la cea de-a doua generație. Modelul asociativ Qlik permite utilizatorilor să testeze orice asociere posibilă existentă în datele lor şi în toate sursele de date, pentru o vedere de ansamblu, mai clară decât informaţiile parțiale oferite de instrumente bazate pe interogare sau ierarhice.

Utilizând WME Analytics se pot consolida date provenite din diverse zone de activitate ale companiei, explorând diverse moduri de asociere a datelor în analize multi-departamentale. WME Analytics este furnizat împreună cu un set de analize de bază, set ce poate fi personalizat în funcţie de dorinţele şi specificul activităţii clientului. În setul de bază pot fi analize precum:

analiza vânzărilor (istoric, sezonalitate, vânzări în teritoriu, performanţa reprezentanţilor de vânzări etc)
analiza vânzărilor pe anul selectat
analiza vânzărilor din anul curent comparativ anul trecut
analiza achizițiilor din an comparativ anul trecut
analiza Adaos vs Vânzări
analiza vechimii stocurilor
evoluția stocurilor
analiza încasărilor de la clienţi şi a plăţilor la furnizori, cash flow.

Modulul de listare/raportare, prin flexibilitatea sa și uşurinţa în configurare, face posibilă crearea oricărui raport necesar prin particularizarea celor peste 325 de liste predefinite.

Fiecare listă poate fi salvată într-un număr nelimitat de versiuni ce reprezintă particularizări ale listei de bază. Listele personalizate obţinute prin ordonări, grupări, centralizări, filtrări, adăugări sau eliminări de coloane suplimentare ori calculate se pot grupa în seturi de liste. Aceste seturi organizează multitudinea de versiuni apărute pe teme de exploatare, în funcţie de domeniul de întrebări la care răspund.
Aplicaţia permite ca pornind de la tabelele legate de o listă să se poată defini alte coloane noi. De asemenea, se pot lega și alte tabele de cele deja existente și se pot defini coloane și din aceste tabele.
Exportul listelor în diferite formate face posibilă prelucrarea ulterioară a informaţiilor sau transmiterea acestora către decidenţii care nu accesează direct aplicaţia WME®.
Utilizarea joburilor de listare ridică gradul de flexibilitate și performanţă a interogării bazei de date, pentru a facilita exploatarea la maximum informaţiile existente în sistem.

Funcţionează ca și conector de Bussines Inteligence care permite accesul la procedurile de export a datelor din WME® către aplicaţia de tip BI.

Permite salvarea joburilor de listare cu un nume dinamic, în ideea depozitării tabelelor de bază ale listelor. Parametrii posibili pentru compunerea numelui dinamic permit introducerea în numele depozitului a intervalului de listare și a subunităţii de listare.
Se pot stoca tabele de liste pentru fiecare lună și subunitate în parte, în ideea concatenării ulterioare a rezultatelor în vederea obţinerii listelor anuale sau, cumulate, la nivel de firmă, fară a mai fi nevoie de generare pentru lunile închise.
Butonul DWH de pe listele WME® permite accesul la listele pregătite prin joburile de listare direct din meniu. În situaţia în care există liste depozitate, WinMENTOR ENTERPRISE® întreabă utilizatorul prin afișarea depozitelor existente, dacă dorește listarea rapidă a unui depozit existent sau dorește generarea unei liste proaspate.
Permite crearea de liste proprii care se integrează în meniurile aplicaţiei și care funcţionează identic cu listele native WME®.

AdminJobs este un modul specializat în execuţia automată de acţiuni prestabilite după un orar fixat în prealabil.

Joburi de listare

Permit stabilirea de seturi de liste ce vor fi lansate în execuţie la anumite ore și la intervale de timp specificate de utilizator prin intermediul orarelor de execuţie.
Se diferenţiază două tipuri de joburi: de tip SERVER și de tip CLIENT.
Joburile de tip SERVER pregătesc tabelele de bază ale listelor, direct pe serverul Oracle, pe bază de orar. Ulterior, utilizatorii pot vizualiza listele pregătite prin job fără a mai consuma timp cu execuţia SQL-urilor de listare. Acest mod de lucru asigură eliberarea serverului pe timpul zilei prin transferarea pe perioada nopţii a execuţiilor consumatoare de timp.
Joburile de tip CLIENT pregătesc tabelele de bază ale listelor din WME® pe bază de timer, la o oră stabilită direct pe macheta de joburi de listare. Acest mod de execuţie a listelor permite prelucrarea după execuţie a listelor în vederea exportului în formatele pdf, xls, html, txt. Listele create astfel pot fi printate în perioade de liniște operaţională, iar fișierele de export rezultate pot fi trimise pe email către decidenţi.
În lipsa modului DataWareHouse listele generate prin joburile de listare pot fi exploatate dintr-o machetă specializată.

Alerte

Sunt utilizate pentru a informa persoanele interesate asupra diverselor situaţii apărute pe parcursul exploatării aplicaţiei.
Informarea se poate face pentru parteneri prin eMail sau SMS, iar pentru angajaţii firmei prin eMail, SMS, mesagerie internă WME®.
Pentru agenţi sau operatori, alertele generează automat task-uri ce descriu sarcini care le revin acestora ca rezultat al analizării bazei de date.
Interogarea bazei de date se execută automat, pe baza unui orar atașat alertei.
Programul oferă un set de alerte predefinite, dar se pot imagina şi alte notificări, în funcţie de specificul firmei.
Descrierea frazei SQL de interogare poate fi făcută de către operatori pe baza exemplelor din alertele predefinite.
Adăugarea sau modificarea frazelor SQL de interogare este facilitatată de sistemul automat de propunere a denumirilor de câmpuri pentru fiecare tabelă în parte. Editorul SQL evidenţiază pe bază de culori cuvintele cheie ale limbajului pe măsura descrierii frazei.

Proceduri de actualizare date

Sunt utilizate pentru a produce actualizări automate în baza de date.
Se pot utiliza pentru a bloca la facturare parteneri care nu întrunesc condiţiile impuse de politica firmei, care au autorizaţii de funcţionare expirate, pentru a bloca la vânzare mărfuri expirate, sau pentru a controla starea stocurilor cu data de expirare, în vederea restricţionării vânzărilor de mărfuri sau de produse apropiate de data expirării.
Interogarea bazei de date se execută automat, pe baza unui orar atașat procedurii. Programul oferă un set de proceduri predefinite, dar se pot imagina și alte acţiuni de actualizare în funcţie de specificul firmei. Descrierea frazei SQL de executat poate fi făcută de către operatori pe baza exemplelor din procedurile predefinite. Adăugarea sau modificarea frazelor SQL de interogare este facilitatată de sistemul automat de propunere a denumirilor de câmpuri pentru fiecare tabelă în parte.

Este o aplicaţie integrată care permite vizualizarea rapoartelor WME® în format HTML prin intermediul unui browser de web.

Listele disponibile pe web sunt executate în prealabil automat în WinMENTOR ENTERPRISE® pe baza joburilor de listare de tip server.
Utilizatorii optează pentru generarea unui raport la moment sau pentru alegerea unuia deja generat pe serverul WME®.

Acest modul permite evidenţa cursurilor planificate, suspendate sau efectuate de către angajaţii unei firme. Se definesc cursurile cu temele aferente care vor fi efectuate, formatorul, numărul de ore aferente fiecărei teme, precum și preţul.

Cursurile se pot planifica prin intermediul Fișei de școlarizare.
Istoricul cursurilor de perfecţionare se poate urmări în cadrul fișei individuale, unde se poate consulta lista tuturor cursurilor efectuate de către un angajat.

Acest modul permite evidenţa utilajelor, atât a celor proprii, cât şi a celor primite sau trimise în custodie, din punct de vedere al intervenţiilor de mentenanţă ce se efectuează asupra acestora, periodic sau ocazional.

Utilajele se pot asocia mijloacelor fixe.
Se poate genera un grafic de intervenţii pe o anumită perioadă, pe baza căruia se generează comenzi interne de mentenanţă utilaje. Pentru fiecare tip de intervenţie se pot genera consumurile necesare întreţinerii utilajelor.